04 april 2020

Cucina Povera


Je zou verwachten dat Cucina Povera een Italiaanse band is. Toch verwijst deze naam naar de muzikante Maria Rossi, een Finse geluidskunstenares met wellicht wel roots in het zuiden van Europa. De Finse probeert in haar muziek en kunst een weg te vinden tussen abstractie en emoties van de luisteraar, een veruitwendiging als het ware van persoonlijke ervaringen. Misschien klinkt dat als het soort taal dat studenten aan de Sint-Lucas kunstschool graag bezigen, punt is hier vooral dat je deze muziek moet ervaren. Laat me maar meteen zeggen dat de plaat beter is dan het kunstpraatje.
Afgetrapt wordt er met pulserende, dreigende geluiden die in balans gebracht worden door de hoge stem. Salvia salvatrix is daarmee een soort bezwerende maar ook spitiruele reis, een beetje zoals gezangen in de kerk wanneer het koor zich inzingt terwijl de mensen binnendruppelen. In Anarkian kuvajainen is dat pulserende alweer aanwezig en worden we alweer door repetitieve klanken in trance gebracht. De electronica in Teerenpeli is daarna een beetje een verrassende wending maar algauw is ons gehoor aangepast. Het blijft het thema van deze plaat: bezwering, trance, al dan niet meer electronica. Het geheel klinkt daardoor vloeiend en toch afwisselend genoeg. Dit is een intrigerende plaat.
Je kan dit album hier kopen via haar Bandcamp-pagina en alvast hieronder beluisteren:

Geen opmerkingen: