05 april 2015

Gelezen (71)

De kinderwet - Ian McEwanIn het recentste boek van Ian McEwan moet rechter Fiona (bij ons zou ze een jeugdrechter heten) beslissen in een zaak van een zieke jongen die behoort tot een gezin Getuigen van Jehovah en een bloedtransfusie nodig heeft. Hun geloof verbiedt dit maar zij moet oordelen of zijn belang gediend is met het verlenen van toestemming tot een bloedtransfusie aan het ziekenhuis. Tegelijk valt haar eigen huwelijk in duigen, een situatie waar ze mee tracht om te gaan door zich vooral bezig te houden met haar werk. 
De auteur slaagt erin om levensvragen en centrale thema's uit ieders leven bijeen te brengen in een verhaal waarin niet noodzakelijk de voor de hand liggende keuzes gemaakt worden en dat impliceert dat je lang niet alle plotwendingen ziet aankomen. Net als het leven is ook deze roman nu eens verrassend, dan weer geheel in de lijn der verwachtingen.

Congo: een geschiedenis - David Van ReybrouckHoewel de geschiedenis van Congo lang voor de ontdekkingsreis van Stanley begint, laat David Van Reybrouck, zich bewust van het eurocentrisch perspectief van zo'n keuze, de geschiedenis daar starten. Hij schetst het pre-, koloniaal en postkoloniaal tijdperk aan de hand van grote historische verhalen en gebeurtenissen maar ook aan de hand van individuele belevenissen en herinneringen. Voortdurend wisselend tussen het particuliere en het bredere, geopolitieke perspectief en met aandacht voor politiek en economie, maar gelukkig ook cultuur (vooral muziek), brengt dit boek mij zoveel meer bij dan enkel een geschiedenis van het Centraalafrikaanse land dat ooit onze kolonie was. In feite zou dit, net als In Europa van Geert Mak, verplichte kost moeten zijn. Dit is het soort geschiedenis dat er wél toe doet.

Imperium - Christian KrachtDe Zwitserse schrijver Christian Kracht vertelt het verhaal van August Engelhardt, een Duitser die en geknipt romanpersonage vormt hoewel hij wel degelijk een historisch figuur blijkt te zijn. Deze overtuigende nudist en vegetariër keert het Duitsland van eind 19e, begin 20e eeuw de rug toe om een eenvoudig leven (en een sekte) te beginnen op een eiland in een Duitse kolonie, in wat tegenwoordig Papoea-Nieuw-Guinea is. Ondanks of net door alle goede intenties kent de man een wel heel tragisch verloop aldaar waarin hij ook anderen meesleurt in zijn val. In een erg erudiete stijl (die net niet pedant wordt) laveert het verhaal van het ene ongeluk naar het volgende misverstand, zeilend langs klippen als manipulatie en fanatisme. Het schip strandt meermaals wat het verhaal zo actueel maakt dat je bijwijlen vergeet dat er al meer dan honderd jaar liggen tussen de setting ervan en onze huidige wereld. Net hoe de schrijver erin slaagt de actuele lezer aan te spreken met gebeurtenissen van lang geleden, maakt dit een bijzondere aanrader.

Hoe durven ze? De Euro, de crisis en de grote hold-up - Peter Mertens 


Peter Mertens van de PVDA schetst in dit boek zijn analyse van onze huidige (nationale en internationale) maatschappij en tracht daar vanuit zijn eigen politieke visie een alternatief tegenover te stellen. Hij pretendeert niet zozeer dé waarheid te zullen verkondigen over de enige mogelijke weg, maar wel het debat te willen aanzwengelen over hoe onze samenleving, hoe democratie, hoe een economisch stelsel ten dienste van de mens en in nederigheid ten aanzien van de natuur eruit zou moeten zien. Zich baserend op heel veel bronnen, waarvan vele allesbehalve links kunnen genoemd worden (het tijdschrift Trends, de VN, het IMF, instellingen van de Europese Unie, VOKA,...), maakt hij een zeer accurate analyse, naar mijn mening, die in de trant ligt van wat ik al eerder las bij mensen als Paul Verhaeghe, Jaap Kruithof, Dirk De Wachter en Thomas Decreus. 
Helaas verliest Mertens zich in de laatste hoofdstukken wat in drammerigheid, waardoor zijn belangrijke boodschap voor velen verloren gaat. Nu ja, ik maak me geen illusies: sommigen zullen al bij de wetenschap dat hier iemand van de PVDA spreekt, dit boek terzijde schuiven en de inhoud bij voorbaat diskwalificeren.

Geen opmerkingen: