05 april 2014

Lied van de week: week 14 - 2014

Golondrina - Dom La Nena


Het gebeurt vaak dat ik door vrienden en kennissen aangesproken wordt over de muziek waar ik naar luister en dan worden al eens suggesties gedaan, genre "ken je...?". Deze week informeerde een vriendin naar mijn vertrouwdheid met Dom La Nena. Dat bleek echter een naam te zijn die ik nog nergens gehoord of gelezen had en dus ging ik op zoek. Ik zocht een beetje uit wie deze vrouw (zo bleek) was, en stootte op enkele mooie liedjes van deze in Parijs levende jonge Braziliaanse celliste en zangeres. Geen moment heb ik getwijfeld om één van haar meest recente liedjes, uit 2013, te kiezen als lied van de week.

Je kan haar album Ela en de ep Golodrina kopen via haar Bandcamp.


Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.