16 september 2018

Lied van de week: week 37 - 2018

Gig economy - MushMush is een viertal uit Leeds dat de gitaren ter hand neemt (althans, dat doen twee leden, drie als je bassist meetelt). Die gitaren vervullen in hun sound namelijk een prominente rol en dat levert deze spannende single op.

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.