02 maart 2017

Gelezen (99)

De stille Amerikaan - Graham Greene


Graham Greene beschrijft het wedervaren van een Brits journalist in Vietnam toen de Fransen er het nog voor het zeggen hadden en de Amerikanen al achter de schermen zich begonnen te mengen in het conflict, zijn vriendschap met een Amerikaan die clandestien meewerkt aan de Amerikaanse inmenging en zijn liefde voor een Vietnamese. De verhaallijnen van de oorlog, van de vriendschap (en het verraad) en van de liefde zijn mooi verweven en dat is precies wat dit boek tot een klassieker verheft: het particulieren en het historische vormen tevens het decor voor het universele. Prachtig boek!

Player one - Douglas Coupland


Net als in Girlfriend in a coma van dezelfde auteur, brengt Douglas Coupland ook hier weer enkele personages samen die een apocalyptische gebeurtenis meemaken, al wijst aanvankelijk niets daar op. Het is voor de schrijver de aanleiding om vrijelijk te denken over identiteit, bewustzijn, het specifieke van de mens, tijd en tijdsbeleving en nog wel wat meer filosofische onderwerpen. Soms duren die passages net iets te lang, maar meestal dendert het verhaal, verteld vanuit vijf perspectieven, goed voort.

Twee levens - Stefan Brijs


Natuurlijk is dit bijlange niet zo goed als De engelenmaker, een roman waarin Stefan Brijs wel de tijd had om zijn personages verder uit te werken en de plotlijn langzaam te laten ontwikkelen en het tempo te laten volgen dat de lezer meesleept. Dit korte boek bevat twee verhalen over eenzelfde moment (kerstavond 2000), verteld vanuit twee perspectieven (van buren).
Het eerste verhaal, verteld door een jonge man, klinkt heel herkenbaar en houdt de vaart er voldoende in. Het tweede verhaal, van de oude buurvrouw wiens man vijf jaar voordien overleed, mist die vaart omdat de stukken muziek (waarvan de tekst voortdurend geciteerd wordt) er veel te veel tussenkomen. Bovendien loopt dit nogal voorspelbaar af.
Jammer dus, al bevat het boekje nog genoeg goede elementen om de kwalificitie "wel ok" mee te krijgen...

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.