12 februari 2017

Gelezen (98)

In koelen bloede - Truman CapoteTruman Capote doet (gedetailleerd) verslag van een moordzaak in Kansas die de mensen daar heel erg beroerde: een gezin van vier werd vermoord voor een kleine buit, een daad van zinloos geweld eigenlijk die in 1959 de VS schokten. Daarbij laat hij een prachtige schrijfstijl bewonderen en bij momenten weet hij je echt mee te sleuren in het verhaal. Soms echter is de overdaad aan details wat storend en maakt het het verhaal wat langdradig, maar over het algemeen blijft dit een goed boek, dat een pioniersrol vervuld in het genre van de "faction".


Frankenstein - Mary Shelley
Heel interessante editie van het bekende verhaal van Mary Shelley, met een inleiding over waarom we nog steeds gefascineerd raken door dit verhaal en voorworden van Mary Shelley zelf en van haar man Percy Shelley, de bekende dichter.
Heel mooi is het gebruik van een raamvertelling en wat me ook opviel, is de beschrijving van de eerste periode in het "leven" van het "monster": een perfecte illustratie van de eerste fase in de sociaal-emotionele ontwikkeling (volgens het model waarmee we in ons werkveld vaak werken). Dat de schrijfster toen al zo'n goed inzicht had in wat de eerste ontwikkelingstaak is in het leven, verraste me.
Het verhaal zelf is meeslepend, soms zijn de bespielingen en de beschrijvingen van de emotionele toestand van de hoofdpersoon (Dr. Victor Frankenstein) wat lang, maar het is natuurlijk nodig om deze tekst ook te lezen in zijn historische context. En dan valt overigens op hoe modern en hedendaags dit boek ook vandaag nog leest...

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.