03 januari 2009

Gelezen (24)

Eén avond en nacht uit het leven van twee pasgehuwden vormt de kern van Aan Chesil Beach van Ian McEwan, en daarrond schetst de auteur hun voorgeschiedenis, een tijdsbeeld en hoe hun levens daarna verlopen.
Mededogen regeert, wanneer de moeilijkheden waarmee de hoofdpersonages (Edward en Florence) verkend worden : goeie bedoelingen te over, maar gebrek aan tools en communicatieve vaardigheden, niet geholpen door de heersende normen (in het begin van de jaren zestig). Het leidt tot een persoonlijk drama, dat alle hoop en verwachtingen van de partners zo totaal verbrijzelt. Als lezer kan je niet anders dan spijt voelen voor wat hen overkomt, in het besef dat velen vandaag wél over de middelen beschikken om het sexueel probleem waarmee de geliefden worstelen, te kaderen en op te lossen. Hoewel... ook vandaag zijn er nog mensen voor wie sexuele verlangens en verwachtigen zo moeilijk een naam te geven zijn, dat zij onbeholpen tegenover elkaar staan.
Ian McEwan bewees in het verleden al dat hij een uitstekend schrijver is, en veel kan ik daar niet aan toevoegen. Hij heeft alweer een parel aan zijn oeuvre toegevoegd...

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.