15 november 2007

Gewonnen ! (2)

Blijkbaar werd mijn recensie van 4 months, 3 weeks and 2 days opgepikt door Nieuwe Revu en heb ik een telefoon gewonnen !
Tof !

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.