21 april 2018

Gelezen (114)

Muidhond – Inge Schilperoord


Inge Schilperoord, die natuurlijk zelf ervaring heeft vanuit haar werk in het vermaarde Pieter Baan Centrum (binnen justitiële hulpverlening dus), schetst in dit boek een heel mooi en treffend beeld van de moeizame weg die een wat simpele man (met een verstandelijke beperking?) die geïsoleerd bij zijn moeder woont, aflegt nadat hij vrijkomt nadat hij van zedenfeiten met een minderjarige werd verdacht. We volgen mooi het moeizame parcours dat hij aflegt en al gauw krijg je als lezer het gevoel dat je ziet waar het allemaal mis kan gaan. "An accident waiting to happen" dus, maar toch slaagt de schrijfster erin om niet altijd voor de voor de hand liggende wending te gaan, waardoor je als lezer blijft geloven in het verhaal en je nieuwsgierigheid geprikkeld blijft.Kort Amerikaans – Jan Wolkers


In dit boek voert Jan Wolkers een jongeman ten tonele in het Leiden van de laatste jaren van de tweede wereldoorlog, die eigenlijk vooral gedreven wordt door zijn eigen behoeften en verlangens en hedonisme hoog in het vaandel draagt, bijna een halve eeuw voor dat de normaalste zaak ter wereld zou worden. De meedogenloosheid waarmee het hoofdpersonage zich door de wereld begeeft en andere mensen gebruikt in functie van zijn eigen genot, voelt jammer genoeg voor de hedendaagse lezer minder stuitend aan dan hij misschien bij het verschijnen van het boek (in 1962) deed.

Een Amerikaanse oorlog – Omar El Akkad


Wat een kolossaal, ontzagwekkend boek heeft Omar El Akkad geschreven: een magistrale geschiedenis (die zich afspeelt in onze toekomst), een verhaal als een mythologie en een nooit aflatende, zinderende, aan de lezer trekkende roman over goed en kwaad zoals goed en kwaad zelden door elkaar lopen. Het verhaal van een familie (en vooral van één personage uit die familie) vormt de rode draad doorheen een roman die de geschiedenis van een burgeroorlog ontzettend dichtbij brengt. Dat doet hij niet alleen doordat het allemaal zo plausibel lijkt en slechts enkele stappen verwijderd ligt van onze huidige wereld, zodat de waarschijnlijkheid van een dergelijke toekomst erg groot lijkt, maar ook doordat je via de personages meegesleurd wordt in een zo persoonlijke beleving van geschiedenis dat je als lezer niet anders kan dan beseffen dat geschiedenis meer is dan de som van individuele verhalen, maar dat die geschiedenis ook enkel bestaat bij gratie van die afzonderlijke individuele verhalen. Als er één boek is dat je gelezen moet hebben dit jaar, laat het dan dit zijn...

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.