06 oktober 2016

Annelies Monseré


Het is al lang geleden, maar ooit zag ik Annelies Monseré optreden in het prachtige kader van een verlaten kerk. Ik kan niet zeggen dat ik haar nauwkeurig ben blijven volgen, maar af en toe was er muziek van haar die me ontroerde en waar ik gewoon blij mee was.
Nu is er dus een volledig album. Debris telt zeven songs waarin de muzikante wederom bewijst dat ze langs paden die nog niet platgetreden zijn durft te wandelen. Opvallend is vooral de schaarse instrumentatie, waardoor de vocalen sterker op de voorgrond treden. Annelies werkte samen met de beide muzikanten die haar ook al bijstonden op de EP Nest (lees daarover hier): Steve Marreyt en Yumi Verplancke.

Je kan het album hier bestellen. Beluister het alvast volledig hieronder:

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.