15 september 2016

Gelezen (92)

De begraafplaats van Praag - Umberto Eco


Je zou kunnen zeggen dat deze roman van Umberto Eco gaat over de ontstaansgeschiedenis van de Protocollen van de Wijzen van Zion, een vals document dat de hele twintigste eeuw (en helaas nog steeds in de eenentwintigste eeuw) misbruikt wordt om antisemitisme te rechtvaardigen. De Protocollen heten een verslag te zijn van een samenkomst van rabbijnen op de begraafplaats van Praag waar ze een mondiaal complot beramen om de heerschappij in handen te krijgen.
Het boek is echter veel meer dan dat. Aan de hand van het hoofdpersonage, de enige echt verzonnen figuur, krijgen we een geschiedenis van Italië en Frankrijk in de negentiende eeuw, de strijd tussen katholieken en vrijmetselaars, het antisemitisme, de strijd tussen mogendheden Frankrijk, Pruisen, Rusland,... en de eenmaking van Italië.
Net als andere boeken van Eco is het een erudiet geschiedenisboek geworden, maar zo goed geschreven dat je met plezier verderleest...

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.