11 april 2016

Gelezen (86)

Moresnet. Opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje - Philip Dröge


Philip Dröge is erin geslaagd een bijwijlen absurd stukje geschiedenis helder en interessant uit te leggen. Neutraal Moresnet was tussen 1816 (verdrag van Wenen na de nederlaag van Napoleon) en 1920 (inwerkingtreding van het verdrag van Versailles, na WO I) een stuk land tussen Nederland (later België) en Pruisen (later het Duitse Rijk) waarvan de status vrij uniek (maar niet helemaal uniek was). Het neutrale gebied hoorde tot geen enkel land, maar werd theoretisch door twee landen bestuurd als voorlopige oplossing.
Het boek toont heel mooi hoe economische belangen (de zinkmijn) vaak doorslaggevender waren dan politieke of democratische overwegingen. Tegenwoordig is het gewoon een stukje België, trouwens...

Jheronimus - Marcel RuijtersIn deze graphic novel tracht Marcel Ruijters wat zicht te geven op het privé-leven en op de manier van werken van Jheronimus Bosch, de schilder wiens 500e verjaardag van zijn overlijden aanleiding is tot grootse tentoonstellingen (zoals in 's Hertogenbosch). Helaas springt het verhaal nogal van de hak op de tak (soms sla je een bladzijde om en snap je niet goed wat er gebeurd is tussen het laatste frame van de vorige bladzij en het eerste van deze) waardoor je als lezer wat de draad dreigt kwijt te raken. Bovendien zijn de dialogen niet bepaald vlot leesvoer: je zou ze mysterieus en zelfs hermetisch kunnen noemen. 
Wel leuk zijn de verwijzingen in de tekeningen naar het werk van Jheronimus Bosch zelf (en de toelichting achteraan het boek). Al bij al viel het me toch tegen.

Geen opmerkingen: