05 juli 2014

Gelezen (62)

De witte tijger - Aravind AdigaHet is een grappige en tegelijk erg ontluisterende blik die Aravind Adiga ons gunt op Indië. Dat land is me eigenlijk vrij onbekend en mijn interesse ervoor is sowieso eerder lauw, misschien onterecht. Nu ja, een mens kan niet in alles geïnteresseerd zijn en als dat wel al zou kunnen, lukt het toch niet om al die interesses om te zetten in het vergaren van kennis daarover. En dus concentreer ik me bij de bespreking van dit boek vooral op het verhaal. 

Dat verhaal is zeer de moeite waard, want gebracht met een hoop zelfrelativering door het hoofdpersonage, een zakenman uit Bangalore die mails stuurt naar de Chinese premier Jaobang waarin hij tips geeft voor diens aanstaande bezoek aan Indië. Het wordt meteen een bekentenis en pardon. Gelukkig is het wel een zeer onderhoudend verhaal vol vermakelijke details over overleven in een corrupt land waarin democratie op papier bestaat en het kastensysteem enkel theoretisch lijkt verdwenen.

De intrede van Christus in Brussel - Dimitri Verhulst


Evenzeer vermakelijk en bovendien een wat cynische beschouwing over onze hedendaagse Belgische maatschappij is De intrede van Christus in Brussel. Dimitri Verhulst bewees al eerder dat hij goed en mooi kan schrijven. Ik houd wel van zijn taal, zeker in dit boek. 
Het gerucht van de komst van Christus naar Brussel op de nationale feestdag zet gebeurtenissen in gang die de auteur de kans bieden zowat alles wat de voorbije jaren in ons land gebeurde kritisch tegen het licht te houden. Maar niet enkel typisch Belgische toestanden worden op die manier te kijken gezet, de auteur heeft het ook over meer universele waarheden zoals doodbloedende relaties en de vervreemding van elkaar in de steden.

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.