05 augustus 2013

Lied van de week: week 32 - 2013

Acid trip - Amit


Het is tijd voor nog wat drum 'n bass in deze rubriek, want ik stootte toevallig op dit fijn singletje van Amit. In het clipje worden de gevolgen van de inname van drugs aanschouwelijk gemaakt, zij het een beetje zoals in Trainspotting: eerst lijkt het allemaal nog wel leuk en zo maar halfweg verandert de toon.

Je kan het nummer hier bestellen.

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.