07 september 2012

Boekpremière Geert Mak

Reizen zonder John
Op zoek naar Amerika
Geert Mak


In de Vooruit stelde Geert Mak, bekend van In Europa, zijn nieuwste boek voor. In 2010 reisde hij John Steinbeck achterna, vijftig jaar na dienst toch door de VS, die hij beschreef in Travels with Charley. Mak, die al vooraf twijfels had bij het waarheidsgehalte van het boek, ging vooral op zoek naar het "échte Amerika", dat veel diverser en genuanceerder blijkt dan wij het kennen, om het te vergelijken met het Amerika dat Steinbeck had geschetst.
Na een inleiding door Johan Depoortere mocht Annelies Beck de schrijver vragen stellen over het boek. Geert Mak bleek erg genuanceerd over de VS, en het jammere is dat Annelies Beck soms te snel de antwoorden wou reduceren tot spitante one-liners (een trend die we in de hedendaagse journalistiek jammer genoeg wel vaker zien). Gelukkig bood Mak voldoende weerstand en nam hij de tijd om zijn verhaal te vertellen, en ons zo warm te maken voor zijn boek.

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.