31 augustus 2012

Buitengewoon onderwijs


Over hoe slecht ons onderwijs is in het bevorderen van sociale migratie en over hoe het watervalsysteem ingebakken zit in de organisatie ervan, zal ik het nu niet hebben, want dat zou ons te ver leiden. 
Het buitengewoon onderwijs kampt met een ernstig imagoprobleem, omdat het gezien wordt als het ergste wat een leerling kan overkomen (en daarbinnen zijn er dan nog verdere gradaties, met sommige types die beter zijn dan andere). Sommige scholen voor buitengewoon onderwijs kiezen er expliciet voor om die term uit hun naam en hun informatie te weren. Nochtans is er niets "ergs" aan buitengewoon onderwijs: het is buitengewoon omdat het "gewoon" onderwijs er niet in slaagt op buitengewone noden een afdoend antwoord te bieden. In zekere zin is het zoals het dragen van een bril: niets mis mee, gewoon een hulpmiddel vanwege een nood die iemand heeft (omdat hij minder goed kan zien). 
Als een prins naar het buitengewoon onderwijs gaat, omdat hij leermoeilijkheden heeft, zou het destigmatiserend kunnen werken als daarover gecommuniceerd wordt in heldere bewoordingen en men niet schuwt om te zeggen dat hij in het buitengewoon onderwijs geholpen wordt. Dat zou een hart onder de riem kunnen vormen voor vele "gewone" kinderen die er evenmin kunnen aan doen dat ze een leerstoornis of een andere handicap hebben waarop het gewoon onderwijs onvoldoende een antwoord weet te bieden. Kijk, als zelfs het beroemde en hoog aangeschreven Brusselse Sint-Jan-Berchmanscollege blijkbaar onvoldoende middelen heeft om een prins met leermoeilijkheden te onderwijzen, is het toch niet verwonderlijk dat vele andere kinderen een verwijzing naar het buitengewoon onderwijs kregen.
Maar neen, het heet gewoon een "school voor kinderen van 7 tot 14 jaar met leerstoornissen en structuurproblemen" die "kinderen extra kansen wil bieden om in het gewoon onderwijs goed te functioneren". Hé, denk ik dan, is dat niet precies wat buitengewoon lager onderwijs type 8 is? Jazeker!
Maar niet Eureka in Kessel-Lo, want zij zijn geen buitengewoon onderwijs type 8 hoor (tenminste toch niet als je hun hele website leest, nergens een vermelding ervan).
Stel je voor zeg, dat iemand zou zeggen dat één van onze prinsen naar het BLO gaat!

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.