24 april 2012

Occupy this album

De Occupy-beweging, zowat de Amerikaanse variant van de Indignados, ijvert ervoor dat de 99 % van de bevolking die niet rijk en machtig is, opnieuw meer zou vertegenwoordigd worden in de politieke besluitvorming. Het begon allemaal rond Wall Street. Heel wat muzikanten steunen de beweging, en om die ook financieel te steunen, hebben 99 artiesten elk een nummer opgenomen dat op Occupy this album zal staan. Het album wordt uitgebracht op 15 mei, twee weken nadat de beweging een globale actie voert (niet toevallig op de Dag van de Arbeid).
Je kan al enkele tracks beluisteren :


Het hele overzicht van wie meewerkte, vind je op de website musicforoccupy.org

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.