22 juli 2011

Gelezen (39)

Een korte geschiedenis van de tractor in de Oekraïne - Marina Lewycka


In dit bejubelde boek van Marina Lewycka is het verhaal van de oude man die trouwt met een Oekraïnse vrouw die op die manier haar verblijfsvergunning in Engeland én veel geld wil bemachtigen, wellicht vooral een voorwendsel om te kunnen schrijven over een familiegeschiedenis, die tot voorbij de Tweede Wereldoorlog terug reikt. Maar dat hoeft geen bezwaar te zijn, want het boek is vaak grappig en wisselt die grappige passages af met voldoende ontroerende stukken. Ook de verhouding tussen de twee zussen, die hun vader proberen te redden uit de klauwen van hun "stiefmoeder", wordt raak neergezet.
De grootste verdienste van de schrijfster is dat ze erin slaagt de verschillende verhaallijnen (er is ook nog de "korte geschiedenis van de tractor in de Oekraïne", een manuscript van het oude hoofdpersonage) op een organische manier bij elkaar te brengen, zonder te verwarren of zonder het ritme uit het boek te halen.

Een fijn boekje noemen wij dat dan...

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.