09 november 2010

Hetzelfde concert, anders gezien...

En mijn compagnon zondag schreef een geheel eigen review, hierzo...

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.