23 juli 2010

Gezien : All tomorrow's parties

Slechts één dag heb ik totnogtoe de Gentse Feesten overgeslaan (en ik denk dat het bij die ene dag zal blijven...), en dat was woensdag. Maar ik heb die avond rustig thuis genoten van een muziek-dvd uit de bib : All tomorrow's parties, de documentaire over het wel heel speciale festival met dezelfde naam.

Ooit startte Stuart Murdoch, zanger van Belle And Sebastian, in een soort vakantiekolonie (genre Duin & Zee bij ons) een eigen festivalletje, waarbij hij gewoon artiesten die hij graag hoorde uitnodigde om te komen spelen en samen plezier te hebben op dat vakantiekamp. Intussen zijn er al talloze edities geweest, waarbij telkens één artiest als curator mag optreden en dus de line-up samenstelt. Als ik het goed begrepen heb in de dvd (nederlandstalige ondertitels ontbreken trouwens...), vindt dit festival telkens plaats in zo'n vakantiekolonie.
Deze documentaire bevat grandioze muziek, met heel veel concertfragmenten (uiteraard) maar ook fragmenten als er op terrasjes, op kamers, op het strand,... gejamd wordt, muziek gespeeld wordt,... De sfeer lijkt zeer ontspannen en je krijgt de indruk dat dit festival toch vooral draait om de muzikanten zelf die samen ongein uithalen en musiceren, op een ontspannen, niet-concurrerende manier. Die sfeerbeelden zijn best leuk, maar het is natuurlijk de muziek die het hem doet.

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.