07 juli 2008

Nieuwe rubriek

In de rechterkolom is een nieuwe rubriek verschenen : Lied van de week. In deze rubriek zal ik elke week een nummer dat me opgevallen is, speciaal bijgebleven is of dat gewoon de hele tijd in mijn hoofd zit, vermelden. Op die manier hoop ik ook wat informatie over muzikale ontdekkingen die ik in de loop van het jaar deed, bij te houden. Als je op het nummer klikt, wordt je (net als in de rubriek "Wat ik tegenwoordig neurie...") in een nieuw venster getrakteerd op het nummer, zodat je er zelf ook kennis mee kan maken. Enjoy !

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.