18 april 2007

Animal Farm

Ik betwijfel of dit wel de boodschap was die George Orwell eigenlijk bedoelde...

Geen opmerkingen:

Klik op oranje tekst om de links te volgen en blauwe links voor de mp3's.